Vi har en favoritt for alle!

Konkurransevilkår

Home > Konkurransevilkår

Generelle regler og vilkår for deltagelse i giveaway

Ønsker du å delta i noen av våre konkurranser og giveaways?
Les vilkårene våre for å gjøre deg kjent med hva som gjelder for konkurransene/giveawayene hos Candy People Norway. 

  1. For å delta må du være bosatt i Norge, da premien bare blir levert til norsk adresse.
  2. Aldersgrense 16 år.
  3. Vinner vil bli nevnt med brukernavn i kommentarfeltet innen tre dager fra avsluttet konkurranse. 

Vinneren bestemmes innad i Candy People sitt team. Forutsatt at konkurransevilkår er oppfylt. 

Hvis vinneren ikke oppnås kontakt med innen en uke fra trekt dato vil premien bli overført til neste kvalifiserte bidrag. Avgjørelse på vinner kan ikke påklages.

Vi er ansvarlige for personopplysninger for dataene som blir samlet inn som et resultat av våre konkurranser, og dataene vil ikke bli brukt av Candy People og dets partnere til noe annet enn konkurransen. Vinneren vil bli kontaktet via personlig melding. Informasjon som fullt navn, adresse og mobilnummer vil bli bedt om for utsendelse av gevinst. Ingen personlig informasjon fra konkurransen vil bli lagret eller delt til kommersielle formål. 

Candy People Norway forbeholder seg retten til å kunne bytte premien til noe annet av samme verdi. Premien kan ikke overføres eller byttes mot kontanter. Eventuell skatt blir betalt av vinneren og refunderes ikke av oss. Vinnere er ansvarlig for at skatt og gebyrer blir håndtert korrekt. 

Vi forbeholder oss retten til å kansellere konkurransen når som helst samt retten til å endre reglene og disse vilkårene uansett tidspunkt.

Konkurransen/giveawayen er ikke sponset, godkjent, støttet, i samarbeid eller administrert av eller i forbindelse med Instagram/Facebook.

For andre spørsmål, kontakt oss via e-post på: candypeoplenorway@candypeople.com

MERK! Du kan bare delta hvis du følger konkurransereglene våre.

Tel: 70 12 30 00 E: candypeoplenorway@candypeople.com
COPYRIGHT CANDY PEOPLE NORWAY 2016